Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home ->

Tehnolosko-metalurski fakultet je uspesno prosao postupak akreditacije svih nivoa studija sa ukupno 19 studijskih programa akademskih osnovnih, diplomskih-master i doktorskih studija (hemijsko inzenjerstvo, biohemijsko inzenjerstvo i biotehnologija, inzenjerstvo zastite zivotne sredine, inzenjerstvo materijala, metalursko inzenjerstvo, tekstilna tehnologija i samo na nivou doktorskih studiija hemija), kao i akreditaciju same ustanove fakulteta. Na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta objavljeni su rezultati III ciklusa akreditacije. Fajl je dat u prilogu.


Radna DokumentaUverenje o akreditaciji
Pravilnik o udzbenicima
Predmeti na studijskim programima
Pravilnik o pravilima osnovnih akademskih i diplomaskih studija (Izmenjeno 14.03.2008)

Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design