Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> Izdavacka Delatnost -> Prodavnica knjiga

Prodavnica knjiga

Prodavnica knjiga je otvorena svakog radnog dana od 10-14 časova. Nalazi se u maloj zgradi Tehnološko-metalurškog fakulteta pored malog amfiteatra. U njoj se mogu nabaviti izdanja Tehnološko-metalurškog fakulteta.
telefon: 33-70-460/lokal 860

Narudžbenica - download (rtf, 29.0kb)

Katalog knjiga za 2014. godinu


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design