Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> Biblioteka

Biblioteka

Korisnicima biblioteke Tehnološko-metalurškog fakulteta stoje na raspolaganju dve čitaonice: profesorska sa 10 mesta i studentska sa preko 100. Radno vreme čitaonica je od 8 do 17, a subotom od 9 do 13 časova.

Biblioteka ima bogat fond od preko 32000 knjiga, više od 11000 godišta uglavnom stranih časopisa (preko 900 naslova), više od 20000 diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija i blizu 19000 nabavljenih i obradjenih kopija i standarda. Postoje abecedni, UDK i topografski katalozi za monografske publikacije, kao i katalozi periodike i diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija. Biblioteka poseduje više enciklopedija i priručnika iz svih oblasti tehnologija. Najstarija knjiga datira iz 1690. godine, a najstariji časopisi iz prve polovine XIX veka. Deo fonda je u slobodnom pristupu. Pri katedrama postoje priručne biblioteke.

Biblioteka Fakulteta je biblioteka otvorenog tipa i mogu je koristiti sva zainteresovana lica. Korišćenje dela fonda van prostorija biblioteke je omogućeno zaposlenima na Fakultetu i nasim studentima. Pored toga biblioteka vrši medjubibliotečku pozajmicu, a korisnicima je omogućeno da dodju do fotokopija. Pravna lica iz unutrašnjosti mogu naručiti fotokopije članaka iz časopisa. Biblioteka ima pristup internetu.

U biblioteci rade dva stalno zaposlena stručna radnika:

  • Janevski Nikola, rukovodilac biblioteke,
  • Relić Velinka i
  • Gavrilovic Milena - na odredeno vreme
Direktan broj telefona je 011/3370-392.
E-mail adresa je: jani@tmf.bg.ac.rs.


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design