Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:

Stankovic Slavka


Vanredni profesor na katedri za analitičku hemiju.

Diplomirala (1978) i magistrirala (1992) i doktorirala (2003) na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. 1984-86. na stručnom usavršavanju na Državnom Univerzitetu Masačusets, Amherst (SAD). U toku 1999. istraživač u Institutu ICIS-CNR, Padova, Italija.

Oblasti interesovanja: Elektroanalitičke metode, polutanati morske vode, sedimenata i biote mora.


Medjunarodni projekti: COASTAL WATER MANAGEMENT - COWAMA: This project is financed by European Agency For Reconstruction from 07.11.2007. to 09.11.2008.
Project members are:
  • TMF, University of Belgrade, Belgrade Serbia.
  • IBM, University of Podgorica, Kotor Montenegro
  • ICIS-CNR, Padova Italy
  • CORILA, Venice Italy

E-mail adresa: slavka@tmf.bg.ac.rs

Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design