Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> DELATNOST ŠTAMPARIJE RAZVOJNO ISTRAZIVACKOG CENTRA TMF-a

DELATNOST ŠTAMPARIJE RAZVOJNO ISTRAZIVACKOG CENTRA TMF-a

Tehnološko - metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je već dugi niz godina nastavno - naučna baza u oblasti grafičkog inženjerstva, ambalaže, papira i celuloze. U okviru katedre za grafičko inženjerstvo već 31 godinu funkcioniše ŠTAMPARIJA u kojoj se vršila štampa i koričenje različitih publikacija.

Štamparija pruza sve graficke usluge, od kojih izdvajamo:

Usluge pripreme za štampu:
 • unos teksta (sloga)
 • obrade fotografija
 • preloma teksta
 • štampe
 • sve faze dorade do finalnog izdanja.
Usluge štampe koje obuhvataju:
 • knjige formata B5, A5 ili A4, tiraža optimalno do 2500 primeraka, izuzetno i veći tiraž
 • knjige u tvrdom, šivenom povezu, tiraža do 1000 primeraka
 • vizit-karte, pozivnice, letke, kataloge, formulare, planere...
 • ostale proizvode
Usluge dorade koje obuhvataju:
 • uslužno koričenje diplomskih, magistarskih i doktorskih radova
 • uslužno koričenje ostalih publikacija
Kontakt - odgovorno lice
Mr Nadežda Borna,
v.d. rukovodioca ŠTAMPARIJE TMF-a
e-mail: borna@tmf.bg.ac.rs
fax:011/ 3370-387
telefon: 011/ 3303-882; 3370 - 421


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design